04/09/2017 - Τεχνικό Δελτίο - Σετ Ψαλιδιών Comline 
Timeout : 20 min