15/2/2018 - Μπαταρίες Απόδοση ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες 
Timeout : 20 min