26/2/2019 - Ανάκληση Προϊόντος CCA1008 & CCA2008 
Timeout : 20 min