04/12/2018 - Τεχνικό Δελτίο - EFF300 
Timeout : 20 min